Deze privacy verklaring is geactualiseerd op 12-10-2018.

De Vereniging van Opleiders in Mediation (VOiM) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Indien je gebruikt maakt van voim.nl we er vanuit dat je op de hoogte bent van deze privacy verklaring en ons cookiebeleid. Wij kunnen onze privacy verklaring te allen tijde wijzigen. De datum die wordt weergegeven aan het begin van deze pagina geeft aan wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen treden in werking wanneer we de nieuwe versie van het privacy verklaring op voim.nl plaatsen. Je stemt ermee in dat jouw verdere gebruik van voim.nl na geplaatste wijzigingen jouw aanvaarding van de nieuwe versie van de privacy verklaring vormt.

De website en functionaliteiten

Je bezoekt de website www.voim.nl voor informatie over onze diensten of zoekt contact met ons via het contactformulier. Bij het gebruik van o.a. bovenstaande functies laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Wij analyseren het (geanonimiseerde) bezoekersgedrag van de website.

Bewust informeren en beveiligen

VOiM is verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. We hebben ons best gedaan om deze beknopt, transparant en begrijpelijk te maken.

Als er iets onduidelijk is in deze verklaring of je bezorgdheden hebt over onze privacy verklaring, vragen hebt over hoe wij jouw persoonlijke informatie verwerken of als je wenst dat wij jouw persoonlijke informatie corrigeren, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe gaan we om met jouw gegevens?

We doen onze uiterste best om zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol om te gaan met jouw gegevens. Als je het contactformulier invult en verstuurt, gebruiken we de gegevens uit dat formulier alleen voor die vraag.

Welke persoonsgegevens gaat het precies om?

Doordat je de website bezoekt en/of het contactformulier invult, worden je persoonsgegevens verwerkt: dat zijn de gegevens die je zelf invult op het formulier, onder meer: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Daarnaast wordt jouw IP-adres geregistreerd (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website. Als je informatie (zoals persoonsgegevens) telefonisch met ons deelt, kunnen wij dat administreren, met als doel het bevorderen van onze dienstverlening.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

Je gegevens worden opgeslagen in het cms van onze website. De inzending van het contactformulier wordt ook gemaild naar een externe partij die de rol van secretariaat op zich neemt. Voor het privacy beleid van deze externe partner, kijk dan hier.

Met wie worden je gegevens gedeeld?

We delen gegevens uitsluitend met derden indien dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening.

Hoe kan je jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen als we ze niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het kan zijn dat wij nog wel een belang hebben om jouw dossier langer te bewaren, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke bewaartermijn of vanwege fraude. In dat geval kan het zo zijn dat we niet of niet volledig aan het verzoek kunnen voldoen.

Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de VOiM. Neem voor zo’n verzoek contact op met ons. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Hoe zijn je gegevens beveiligd?

We hebben een samenwerking met een professioneel bureau dat maatregelen treft om onze website te onderhouden en beveiligen. Binnenkort gaan we over op het gebruik van een SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje of het woord ‘veilig’ in de browser-balk.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Het hangt af van welke gegevens je hebt achter gelaten en met welke reden. Sowieso geldt: niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. We houden ons aan wet- en regelgeving en geldende richtlijnen. We zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht onze de administratie, zoals facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

De Vereniging van Opleiders in Mediation neemt de bescherming van gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, aarzel dan niet en neem contact met ons.