Naam  Functie  Bedrijf  Telefoonnr.  E-mail  
Gjalt Schippers Interim voorzitter  Langhenkel Talenter 06-52624726  Email
Erik Baijens  Penningmeester  AMV-Opleidingen  06-81785975  Email
Joppe van der Poel  Interim secretaris  Conflictbemiddeling  06-41361907  Email
Jolanda Verhoof  Notulist  Secretarial Solutions  Email

 

Postadres VOiM (secretariaat)
Professor Bronkhorstlaan 10 – 100
3723 MB  Bilthoven

Factuuradres VOiM
Professor Bronkhorstlaan 10 – 100
3723 MB  Bilthoven