Over de VOiM

De Vereniging van Opleiders in Mediation (VOiM) is opgericht op 20 december 2012 en is de opvolger van het zogenaamde Amersfoort Beraad, het informele overleg tussen de opleiders in mediation. Het Amersfoort Beraad heeft ruim 10 jaar goed gefunctioneerd en was tevens als vertegenwoordiging van de opleiders gesprekspartner van onder meer de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) (voorheen het Nederlands Mediation Instituut (NMI)).

Het doel van de vereniging is door samen te werken, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen met leden binnen de vereniging en andere actoren in het mediationveld en haar omgeving, de kwaliteit van opleidingen in mediation te verhogen als bijdrage in de kwaliteit van mediation en mediators in het algemeen..

Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten op het gebied van mediation en het leggen en onderhouden van contacten met andere organisaties binnen het werkgebied van mediation.

Bekijk hier het bestuur van de VOiM
Bekijk hier de leden van de VOiM