Laatste nieuws

Op 3 april heeft er een bestuurswijziging plaatsgevonden. Na meer dan 5 jaar als bestuurslid hebben Bas Delleman als voorzitter en Steve Whittaker als secretaris besloten om te stoppen. Beiden hebben het gevoel dat met een markt die sterk in verandering is en met een overheid die het voornemen heeft om veel veranderingen door te voeren in het juridische stelsel, de tijd rijp is voor een verse blik en nieuwe energie in het bestuur.

De VOiM verheugt zich dat Gjalt Schippers van Langhenkel -Talenter Academie en Joppe van de Poel van Conflictbemiddeling zullen vanaf deze datum de rol van respectievelijk voorzitter en secretaris op zich nemen op interim basis. Zij zullen een 3 mans bestuur vormen samen met Erik Baijens van AMV opleidingen. Erik blijft de functie van penningmeester bekleden. Het bestuur heeft zich als opdracht gesteld om de basis van de vereniging verder te versterken en op zoek te gaan naar een bestendige invulling van de interim-bestuur posities.

Het nieuwe bestuur wil zijn dank uitspreken voor de toewijding die Bas en Steve getoond hebben door de jaren heen om de positie van de opleiders te vertegenwoordigen en de tijd en energie die ze hierin gestoken hebben.

Als bestuur kijken wij met vol vertrouwen uit naar de toekomst. Wij geloven dat de gezamenlijke belangen van de opleiders en met name van de cursisten die wij opleiden tot z’n recht komen met een sterk verenigde Vereniging van Opleiders in Mediation. Daar gaan wij voor.

Namens het bestuur,
Gjalt Schippers, Erik Baijens en Joppe van de Poel