Vergaderkalender 2018

De komende vergadering:

De volgende algemene ledenvergadering van de VOiM vindt plaats op 25 oktober 2018 in Bussum.