Vergaderkalender 2018

De komende vergaderingen:

De volgende algemene ledenvergadering van de VOiM vindt plaats op 25 oktober 2018 in Bussum.

Voor de zomervakantie wordt een extra (thema)bijeenkomst georganiseerd.