Mediasi Academy
Zuidveren 9
4845 CJ Wagenberg

T +31 76 700 2181
F +31 848 315 942
E info@mediasi.nl
https://mediasi.academy

linkedin_icon  twitter_icon  facebook_icon 

Mediasi Academy biedt zowel gecertificeerde Mediation- en Onderhandelingtrainingen als Soft Skills trainingen aan. Al onze trainingen en workshops zijn altijd gericht op het (meer) succesvol maken van de cursist in zijn/haar job. Dit doen we door inzet van trainers met veel praktijkervaring en door het toevoegen van een persoonlijk gericht support-onderdeel.

Bij in-company trainingen is het mogelijk om cases aan te passen aan uw eigen omgeving, waardoor de training nog aansprekender zal worden. Deze trainingen en workshops kunnen desgewenst in avond- of in middag-/avondsessies georganiseerd worden.

Via ons online support system MyMediasi wordt de mogelijkheid geboden om met onze praktijk-ervaren professionals van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en obstakels die ervaren worden tijdens het toepassen van de geleerde theorie en vaardigheden en in het uitvoeren van de geplande verbeteracties.

THERE IS NO SUBSTITUTE FOR QUALITY

Mediasi Academy is door International ADR Register erkend als opleidingsinstituut en is zowel een APMG als een PEOPLECERT Accredited Training Organisation (ATO). Uitsluitend erkende trainingen geven toegang tot de examens van het ADR Register, van APMG en van PEOPLECERT.

Wij staan ingeschreven in het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, waardoor al het door ons aangeboden beroepsonderwijs vrijgesteld is van BTW. Onder het begrip ‘beroepsopleiding’ wordt verstaan het onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of een beroep. Ook onderwijs om vakkennis te verwerven of op peil te houden valt hier onder. Naast beroepsopleidingen vallen ook cursussen om in een (toekomstige) werkkring te kunnen functioneren onder het begrip beroepsopleiding.