HU Mediation
Daltonlaan 200-300
3584 BK  Utrecht

Postbus 85397
3508 AJ Utrecht

T: 088-4819693
E: mediation@hu.nl
www.mediation.hu.nl

Over HU Mediation
HU Mediation is het centrum voor mediation en conflicthantering, verbonden aan Hogeschool Utrecht.
Binnen het centrum zijn NMI registermediators, trainers en onderzoekers werkzaam. Deze combinatie maakt HU Mediation uniek.

HU Mediation is ingebed in de organisatie van Hogeschool Utrecht. Met het motto Een Leven Lang Leren, wil Hogeschool Utrecht het belang onderstrepen van het continue proces van ontwikkeling van de beroepsprofessional. HU Mediation is een van de concrete uitwerkingen van deze visie. HU Mediation heeft  en houdt om die reden  de aansluiting met het bacheloronderwijs door in de verschillende curricula van de opleidingen aandacht te vragen voor alternatieve conflictoplossing.

HU Mediation wil mensen bewust maken van hun eigen mogelijkheden om geschillen of conflicten te hanteren. Uiteraard is daarbij van groot belang dat mensen open staan voor deze bewustwording. De betrokkenen worden daarbij begeleid door een neutrale derde, de mediator.

Om deze bewustwording bereiken richt HU Mediation zich op drie aandachtsgebieden, die een onderlinge samenhang kennen.

1. Opleidingen en trainingen
HU Mediation verzorgt opleidingen, trainingen en workshops. De post-bacheloropleiding Certified Mediator is een door het Nederlands Mediation Instituut erkende basisopleiding. De opleiding is ook erkend door de Stichting Post Initieel Onderwijs. Daarnaast biedt HU Mediation een gevarieerd aanbod aan trainingen, die zowel verdiepend (voor de praktiserend mediator) als verbredend (ook voor niet-mediators) van aard zijn. HU Mediation biedt specialisatie opleidingen aan om aan te sluiten bij de vraag uit de markt.

HU Mediation verzorgt trainingen op het gebied van communicatie, conflictvaardigheden en onderhandelen. Wij ontwikkelen trainingen op maat of geven trainingen  op locatie (incompany). Na een intakegesprek wordt de training uitgewerkt en uitgevoerd.

2. Mediationpraktijk
Binnen het centrum zijn NMI registermediators werkzaam met grote praktijkervaring. De meeste NMI registermediators zijn verbonden aan het doorverwijzingsproject ‘Mediation naast Rechtspraak’.
De praktijk van HU Mediation richt zich op zowel externe als interne mediationtrajecten. Gedacht kan worden aan echtscheidingen, omgangsregelingen, huur- of woonkwesties en conflicten of samenwerkingsproblemen op het werk. De mediators van HU Mediation worden ook regelmatig gevraagd voor begeleiding van teams en groepen of fusietrajecten.

3. Onderzoek en kennisontwikkeling
Voor onderzoeksvragen kunt u ook bij HU Mediation terecht. Zo is HU Mediation bijvoorbeeld gelieerd aan het kenniscentrum van Hogeschool Utrecht.

Daarnaast heeft HU Mediation een samenwerkingsverband met de Universiteit Utrecht. Zo organiseren HU Mediation en de Universiteit Utrecht jaarlijks een congres.